Đặt mua trực tuyến Thận Khí Khang GOLD

Giao hàng miễn phí – Thu tiền tại nhà

*Lưu ý: liều dùng khuyến nghị 6-18 hộp (1-3 tháng); hoặc đặt liều dùng tối thiểu 3 hộp Thận Khí Khang GOLD để đạt hiệu quả.

*Giá bán: 170,000 VNĐ/hộp 20 viên dùng trong 5 ngày; 460,000 VNĐ/lọ 60 viên dùng trong 15 ngày

*Ưu đãi: mua 6 tặng 1, 12 tặng 2, 18 tặng 3